Y Noddwr

Neges o Gefnogaeth gan Iolo Williams – Cyflwynydd Teledu, Arbenigwr ar Fywyd Gwyllt a Noddwr yr Ymddiriedolaeth

Iolo“Rwy’n cofio’r wiwer goch yn beth cyffredin o amgylch fy nghartref yn mhentref Llanwddyn yn Sir Drefaldwyn ond pan fyddaf yn dychwelyd yno’r dyddiau hyn, dim ond y wiwer lwyd sydd i’w gweld. Rwy wedi dilyn llwyddiant prosiect gwiwerod coch Môn yn llawn diddordeb ac mae’n bleser calon cael gweld y cochion yn taro’n ôl. Yn sgil ymroddiad rhai unigolion, mae ein gwiwer frodorol i’w gweld unwaith eto mewn sawl coetir ym Môn ac, yn y pen draw, hoffwn weld y wiwer lwyd yn cael ei gwaredu o Brydain yn gyfan gwbl. Mae’n annhebygol y gwelaf i hyn yn fy oes i ond gyda’r gwaith ym Môn yn mynd o nerth i nerth, o leiaf mae rhywfaint o obaith y caiff y cenedlaethau sydd i ddod weld hynny’n digwydd.”