Gweld Gwiwerod

Ble gallwch chi weld gwiwerod coch?

1. Maes Parcio Llyn Parc Mawr, Coedwig Niwbwrch (SH413671)

Cyfarwyddiadau – O’r A55, dilynwch yr A4080 i bentref Niwbwrch, ewch ymlaen drwy’r pentref i gyfeiriad Malltraeth. Unwaith y bydd y goedwig o bobtu’r ffordd, bydd maes parcio wedi’i nodi ag arwydd ar y dde (Pwll Bywyd Gwyllt). Mae tri blwch bwydo gwiwerod coch yn ardal y maes parcio. Mae’r coetir yn eiddo i Lywodraeth Cymru ac mae am ddim i fynd yno.

Ailgyflwynwyd gwiwerod coch i’r goedwig binwydd helaeth yn 2004-2007.

2. Plas Newydd (Eiddo’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol) (SH520700)

Cyfarwyddiadau – O’r A55, dilynwch yr A4080 am 3km a bydd Plas Newydd ar y chwith ac mae arwyddion clir iddo.

Cyflwynwyd gwiwerod coch i’r parc a’r gerddi yn 2008 ac maent wedi lledaenu’n weddol dda, er y gall fod yn go anodd eu gweld. Y gerddi i’r gorllewin o’r ty yw’r lle gorau i weld gwiwerod coch ac mae yno nifer o flychau bwydo.

I gael gwybodaeth am bris mynediad ag oriau agor, ewch i Wefan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Pris ymaelodi yw £10 y pen.

3. Gardd Fotenag Treborth (SH550712)

Cyfarwyddiadau – O’r A5 yng Ngwynedd, trowch i’r chwith yn syth cyn Pont Menai. Dilynwch y ffordd gul heibio i’r unedau diwydiannol bach ac i borthdy Treborth. Mae’r ffordd wedyn yn mynd drwy goetir llydanddail ac mae sawl llecyn parcio ar gael am ddim