Noddwyr y Prosiect


Dymuna’r Ymddiriedolaeth fynegi ein diolch diffuant i’r unigolion, y busnesau, y sefydliadau a’r elusennau hynny sydd wedi darparu cyllid i’r prosiect yn ystod 2011-2014 gan gynnwys Ymddiriedolaeth Elusennol Meyrick, Pwyllgor Ras Rafft Porthaethwy, Stad Garreglwyd, Ymddiriedolaeth Elusennol Ynys Môn, Ymddiriedolaeth Elusennol Pen y Clip a’r Fonesig Môn.