Gwiwerod Coch yn fy Ngardd

Mae Ymddiriedolaeth y Wiwer Goch yng Nghymru yn falch iawn o

fod yn gysylltiedig a’r llyfr hwn sy’n rhoi darlun cynhwysfawr o hanes

y wiwer goch gan gynnwys y problemau sy’n ei wynebu ar hyn o

bryd. Er ei fod wedi ei fwriadu ar gyfer teuluoedd a phlant mae

digon o ffeithiau gwyddonol yn cael eu egluro’n dda yma i wneud

hwn yn werth ei ddarllen gan ba oedran bynnag sydd a diddordeb

yng nghadwraeth y wiwer goch. Dysgais lawer wrth ei ddarllen.

Mae hefyd adran yn egluro rheolau a gwaharddiadau eu bwydo

yn eich gardd os ydych chi’n ddigon ffodus i’w cael yn ymweld a’r

fan honno. Dylid llongyfarch yr awduron felly ar y cyhoeddiad hwn

gyda’i gynnwys wedi ei ysgrifennu’n dda, yn llawn gwybodaeth ac

yn hawdd i’w ddarllen.

Dr Gareth Jones

Cadeirydd Ymddiriedolaeth y Wiwer Goch yng Nghymru.

Gwiwerod Coch ynfy Ngardd – GWE