Newyddion Diweddaraf

Codi arian i Ymddiriedolaeth Wiwerod Coch Cymru gyda Iolo Williams

Posted On: Tue 17 Sep 2019 Posted In: Digwyddiadau Newyddion Posted By:

Ymunwch a chefnogwr Ymddiriedolaeth Wiwerod Coch Cymru, Iolo Williams i ddathlu llwyddiannau gwirfoddolwyr o Ogledd Cymru gada’i hymdrechion i warchod ein wiwerod coch brodorol. Iolo_poster-cymraeg read the full story

Caru wiwerod coch? Caru hufen iâ? Wrth gwrs eich bod!

Posted On: Mon 12 Nov 2018 Posted In: Newyddion Posted By:

Am y 12 mîs nesaf bydd Parlwr Hufen Iâ’r Red Boat yn Beaumaris yn cynnig hufen iâ Crynsh Cnau Cyll a ddatblygwyd yn ddiweddar. Am pob padell o’r ‘Crynsh Cnau Cyll’ fydd yn cael ei werthu, bydd £3 yn cael ei gyfranu at Ymddiriedolaeth Wiwerod Coch Cymru (YWCC) i roi cymorth at gadw wiwerod coch Gogledd Cymru’n ddiogel. Mae YWCC yn hynod ddiolchgar i Tony a thîm y ‘Red Boat’ am fod mor gefnogol. Rydym yn gobeithio y bydd yr hufen iâ yma ddim yn unig yn codi arian ar gyfer yr YWCC ond hefyd yn codi ymwybyddiaeth am ein wiwerod coch hyfryd.... read the full story

Gwiwerod Coch yn fy Ngardd

Posted On: Sat 07 Apr 2018 Posted In: Newyddion Posted By:

Mae Ymddiriedolaeth y Wiwer Goch yng Nghymru yn falch iawn o fod yn gysylltiedig â’r llyfr hwn sy’n rhoi darlun cynhwysfawr o hanes y wiwer goch gan gynnwys y problemau sy’n ei wynebu ar hyn o bryd. Er ei fod wedi ei fwriadu ar gyfer teuluoedd a phlant mae digon o ffeithiau gwyddonol yn cael eu egluro’n dda yma i wneud hwn yn werth ei ddarllen gan ba oedran bynnag sydd â diddordeb yng nghadwraeth y wiwer goch. Dysgais lawer wrth ei ddarllen. Mae hefyd adran yn egluro rheolau a gwaharddiadau eu bwydo yn eich gardd os ydych chi’n ddigon ffodus i’w cael yn ym... read the full story

[:en]Caught on Camera (or not!)

Posted On: Thu 01 Mar 2018 Posted In: Newyddion Posted By:

Os ydych chi’n mynd am dro yng nghoedwig Clocaenog, Rhuthun, yn anffodus mae’n anhebygol iawn y gwelwch un o’r wiwerod coch sy’n byw yno. Mae’r boblogaeth ar ei isaf erioed felly dim ond drwy waith grwp o wirfoddolwyr ymroddedig sy’n mynd ag yn gwiro lluniau’r camerau a osodwyd drwy’r goedwig y gwelwn lle mae’r wiwerod coch yn bodoli. Erbyn heddiw mae 35 o’r camerau hyn wedi eu lleoli o fewn y goedwig. Mae’r 5,500 hectar wedi eu rannu yn bedwar bloc. Mae yna 4 gwirfoddlowr hyfforddedig yn arwain grwpiau o wirfoddolwyr eraill i wirio’r camerau bob 6 wythons. ... read the full story

Diolch i’n gwirfoddolwyr – ni ellir gwneud hyn heboch chi!

Posted On: Thu 01 Feb 2018 Posted In: Newyddion Posted By:

Diolch i’n gwirfoddolwyr – ni ellir gwneud hyn heboch chi! Roedd Hydref 2017 yn ben-blwydd cyntaf  prosiect Wiwerod Coch Unedig (WCU),  sy’n cael ei reoli gan Ymddiriedolaeth Gwiwerod Coch Cymru (YGCC)  yng Ngogledd Cymru (Gwynedd, Ynys Môn a Choedwig Clocaenog). Yn yr un cyfnod, roedd hi’n 6 mis cyn diwedd prosiect ‘Green Shoots’ gydag ymddiriedolaeth Saethu a Chadwraeth Prydain (BASC). Cynhaliwyd rheolaeth wiwerod llwyd gan wirfoddolwyr prosiect ‘Green Shoots’ felly mae YWCC wedi gweithio gyda BASC i rannu adnoddau, syniadau ac i sicrhau bod yr ardaloedd ble mae’r... read the full story

Ynys Môn Arwydd Ffordd

Posted On: Fri 19 Jan 2018 Posted In: Newyddion Posted By:

Adnabyddir Ynys Môn yn fyd enwog fel hafan i’r wiwer goch a daw nifer o ymwelwyr o bellafoedd i gael cip olwg o’r cochion sionc yma. Bu Ynys Môn yn gadernle i’r wiwer goch ers cael gwared o’r wiwer lwyd oddiyma. Dros y 21 mlynedd olaf mae poblogaeth y wiwer goch wedi mynd o gryfder i gryfder, o’r nifer lleiaf a fu erioed sef 40 o unigolion i uchafswm o bron i 800 heddiw. Mae wiwerod coch yn weddol ddiogel ar Ynys Môn, beth bynnag fel mae’r poblogaeth yn cynyddu a’u cynefin yn lleihau, mae mwy a mwy o’r cochion yn cael eu lladd gan gerbydau ar y ffyrdd. Un o’r... read the full story

Gwahoddiad Clocaenog Coedwig: 19 Chwefror 2018

Posted On: Fri 19 Jan 2018 Posted In: Newyddion Posted By:

read the full story

Clocaenog Forest Training Day

Posted On: Thu 05 Jan 2017 Posted In: Digwyddiadau Posted By:

read the full story

An Evening with David Bailey – Award Winning Photographer

Posted On: Wed 04 Jan 2017 Posted In: Digwyddiadau Newyddion Posted By:

read the full story

A horrible comma in conservation

Posted On: Thu 22 Dec 2016 Posted In: Newyddion Posted By:

The horrible comma in conservation… Let’s take you back to 1997. Fewer than 40 red squirrels remained in a small area of woodland on Anglesey and approximately 3000 grey squirrels were ruling the island with an iron, if a little fury, fist. It was a bleak future for the red squirrel that would have undoubtedly become locally extinct if conservations hadn’t intervened. Luckily for us, there were some people passionate about our native squirrel and so formed the ‘Friends of Anglesey’s red squirrels’. You’ve probably heard the story a thousand times but for those that haven’t... read the full story