Newyddion Diweddaraf

Caru wiwerod coch? Caru hufen iâ? Wrth gwrs eich bod!

Posted On: Mon 12 Nov 2018 Posted In: Newyddion

Hazelnut Crunch! Am y 12 mîs nesaf bydd Parlwr Hufen Iâ’r Red Boat yn Beaumaris yn cynnig hufen iâ Crynsh Cnau Cyll a ddatblygwyd yn ddiweddar. Am pob padell o’r ‘Crynsh Cnau Cyll’ fydd yn cael ei werthu, bydd £3 yn cael ei gyfranu at Ymddiriedolaeth Wiwerod Coch Cymru (YWCC) i roi cymorth at gadw wiwerod coch Gogledd Cymru’n ddiogel. Mae YWCC yn hynod ddiolchgar i Tony a thîm y ‘Red Boat’ am fod mor gefnogol. Rydym yn gobeithio y bydd yr hufen iâ yma ddim yn unig yn codi arian ar gyfer yr YWCC ond hefyd yn codi ymwybyddiaeth am ein wiwerod coch hyfryd.... ddarllen y stori lawn

(English) Red Squirrel Trust Wales AGM

Posted On: Fri 14 Sep 2018 Posted In: Digwyddiadau Newyddion

Sorry, this entry is only available in Saesneg. ddarllen y stori lawn

(English) Red squirrel forest felling incident during the breeding season

Posted On: Mon 30 Jul 2018 Posted In: Newyddion

Sorry, this entry is only available in Saesneg. ddarllen y stori lawn

(English) Silver Bay Holiday Village become a Corporate Sponsor

Posted On: Mon 30 Jul 2018 Posted In: Newyddion

Sorry, this entry is only available in Saesneg. ddarllen y stori lawn

(English) Red squirrels make Bangor come back

Posted On: Sat 07 Jul 2018 Posted In: Newyddion

Sorry, this entry is only available in Saesneg. ddarllen y stori lawn

(English) Workshop Notes: Determining Breeding Status of Grey Squirrel

Posted On: Wed 23 May 2018 Posted In: Newyddion

Sorry, this entry is only available in Saesneg. ddarllen y stori lawn

Gwiwerod Coch yn fy Ngardd

Posted On: Sat 07 Apr 2018 Posted In: Newyddion

Mae Ymddiriedolaeth y Wiwer Goch yng Nghymru yn falch iawn o fod yn gysylltiedig â’r llyfr hwn sy’n rhoi darlun cynhwysfawr o hanes y wiwer goch gan gynnwys y problemau sy’n ei wynebu ar hyn o bryd. Er ei fod wedi ei fwriadu ar gyfer teuluoedd a phlant mae digon o ffeithiau gwyddonol yn cael eu egluro’n dda yma i wneud hwn yn werth ei ddarllen gan ba oedran bynnag sydd â diddordeb yng nghadwraeth y wiwer goch. Dysgais lawer wrth ei ddarllen. Mae hefyd adran yn egluro rheolau a gwaharddiadau eu bwydo yn eich gardd os ydych chi’n ddigon ffodus i’w cael yn ym... ddarllen y stori lawn

(English) Protecting the Red Squirrel in Clocaenog Forest

Posted On: Mon 12 Mar 2018 Posted In: Newyddion

Sorry, this entry is only available in Saesneg. ddarllen y stori lawn

(English) Pine Martens confirmed as key to reversing grey squirrel invasion

Posted On: Wed 07 Mar 2018 Posted In: Newyddion

Sorry, this entry is only available in Saesneg. ddarllen y stori lawn

(English) Caught on Camera (or not!)

Posted On: Thu 01 Mar 2018 Posted In: Newyddion

Os ydych chi’n mynd am dro yng nghoedwig Clocaenog, Rhuthun, yn anffodus mae’n anhebygol iawn y gwelwch un o’r wiwerod coch sy’n byw yno. Mae’r boblogaeth ar ei isaf erioed felly dim ond drwy waith grwp o wirfoddolwyr ymroddedig sy’n mynd ag yn gwiro lluniau’r camerau a osodwyd drwy’r goedwig y gwelwn lle mae’r wiwerod coch yn bodoli. Erbyn heddiw mae 35 o’r camerau hyn wedi eu lleoli o fewn y goedwig. Mae’r 5,500 hectar wedi eu rannu yn bedwar bloc. Mae yna 4 gwirfoddlowr hyfforddedig yn arwain grwpiau o wirfoddolwyr eraill i wirio’r camerau bob 6 wythons. ... ddarllen y stori lawn