Newyddion Diweddaraf

(English) Red Squirrel Trust Wales AGM

Posted On: Fri 14 Sep 2018 Posted In: Digwyddiadau Newyddion

Sorry, this entry is only available in Saesneg. ddarllen y stori lawn

(English) Red squirrel forest felling incident during the breeding season

Posted On: Mon 30 Jul 2018 Posted In: Newyddion

Sorry, this entry is only available in Saesneg. ddarllen y stori lawn

(English) Silver Bay Holiday Village become a Corporate Sponsor

Posted On: Mon 30 Jul 2018 Posted In: Newyddion

Sorry, this entry is only available in Saesneg. ddarllen y stori lawn

(English) Red squirrels make Bangor come back

Posted On: Sat 07 Jul 2018 Posted In: Newyddion

Sorry, this entry is only available in Saesneg. ddarllen y stori lawn

(English) Workshop Notes: Determining Breeding Status of Grey Squirrel

Posted On: Wed 23 May 2018 Posted In: Newyddion

Sorry, this entry is only available in Saesneg. ddarllen y stori lawn

Gwiwerod Coch yn fy Ngardd

Posted On: Sat 07 Apr 2018 Posted In: Newyddion

Mae Ymddiriedolaeth y Wiwer Goch yng Nghymru yn falch iawn o fod yn gysylltiedig â’r llyfr hwn sy’n rhoi darlun cynhwysfawr o hanes y wiwer goch gan gynnwys y problemau sy’n ei wynebu ar hyn o bryd. Er ei fod wedi ei fwriadu ar gyfer teuluoedd a phlant mae digon o ffeithiau gwyddonol yn cael eu egluro’n dda yma i wneud hwn yn werth ei ddarllen gan ba oedran bynnag sydd â diddordeb yng nghadwraeth y wiwer goch. Dysgais lawer wrth ei ddarllen. Mae hefyd adran yn egluro rheolau a gwaharddiadau eu bwydo yn eich gardd os ydych chi’n ddigon ffodus i’w cael yn ym... ddarllen y stori lawn

(English) Protecting the Red Squirrel in Clocaenog Forest

Posted On: Mon 12 Mar 2018 Posted In: Newyddion

Sorry, this entry is only available in Saesneg. ddarllen y stori lawn

(English) Pine Martens confirmed as key to reversing grey squirrel invasion

Posted On: Wed 07 Mar 2018 Posted In: Newyddion

Sorry, this entry is only available in Saesneg. ddarllen y stori lawn

(English) Caught on Camera (or not!)

Posted On: Thu 01 Mar 2018 Posted In: Newyddion

Os ydych chi’n mynd am dro yng nghoedwig Clocaenog, Rhuthun, yn anffodus mae’n anhebygol iawn y gwelwch un o’r wiwerod coch sy’n byw yno. Mae’r boblogaeth ar ei isaf erioed felly dim ond drwy waith grwp o wirfoddolwyr ymroddedig sy’n mynd ag yn gwiro lluniau’r camerau a osodwyd drwy’r goedwig y gwelwn lle mae’r wiwerod coch yn bodoli. Erbyn heddiw mae 35 o’r camerau hyn wedi eu lleoli o fewn y goedwig. Mae’r 5,500 hectar wedi eu rannu yn bedwar bloc. Mae yna 4 gwirfoddlowr hyfforddedig yn arwain grwpiau o wirfoddolwyr eraill i wirio’r camerau bob 6 wythons. ... ddarllen y stori lawn

Diolch i’n gwirfoddolwyr – ni ellir gwneud hyn heboch chi!

Posted On: Thu 01 Feb 2018 Posted In: Newyddion

Diolch i’n gwirfoddolwyr – ni ellir gwneud hyn heboch chi! Roedd Hydref 2017 yn ben-blwydd cyntaf  prosiect Wiwerod Coch Unedig (WCU),  sy’n cael ei reoli gan Ymddiriedolaeth Gwiwerod Coch Cymru (YGCC)  yng Ngogledd Cymru (Gwynedd, Ynys Môn a Choedwig Clocaenog). Yn yr un cyfnod, roedd hi’n 6 mis cyn diwedd prosiect ‘Green Shoots’ gydag ymddiriedolaeth Saethu a Chadwraeth Prydain (BASC). Cynhaliwyd rheolaeth wiwerod llwyd gan wirfoddolwyr prosiect ‘Green Shoots’ felly mae YWCC wedi gweithio gyda BASC i rannu adnoddau, syniadau ac i sicrhau bod yr ardaloedd ble mae’r... ddarllen y stori lawn