Newyddion Diweddaraf

Caru wiwerod coch? Caru hufen iâ? Wrth gwrs eich bod!

Posted On: Mon 12 Nov 2018 Posted In: Newyddion Posted By:

Am y 12 mîs nesaf bydd Parlwr Hufen Iâ’r Red Boat yn Beaumaris yn cynnig hufen iâ Crynsh Cnau Cyll a ddatblygwyd yn ddiweddar. Am pob padell o’r ‘Crynsh Cnau Cyll’ fydd yn cael ei werthu, bydd £3 yn cael ei gyfranu at Ymddiriedolaeth Wiwerod Coch Cymru (YWCC) i roi cymorth at gadw wiwerod coch Gogledd Cymru’n ddiogel. Mae YWCC yn hynod ddiolchgar i Tony a thîm y ‘Red Boat’ am fod mor gefnogol. Rydym yn gobeithio y bydd yr hufen iâ yma ddim yn unig yn codi arian ar gyfer yr YWCC ond hefyd yn codi ymwybyddiaeth am ein wiwerod coch hyfryd.... read the full story