Newyddion Diweddaraf

[:en]Caught on Camera (or not!)

Posted On: Thu 01 Mar 2018 Posted In: Newyddion Posted By:

Os ydych chi’n mynd am dro yng nghoedwig Clocaenog, Rhuthun, yn anffodus mae’n anhebygol iawn y gwelwch un o’r wiwerod coch sy’n byw yno. Mae’r boblogaeth ar ei isaf erioed felly dim ond drwy waith grwp o wirfoddolwyr ymroddedig sy’n mynd ag yn gwiro lluniau’r camerau a osodwyd drwy’r goedwig y gwelwn lle mae’r wiwerod coch yn bodoli. Erbyn heddiw mae 35 o’r camerau hyn wedi eu lleoli o fewn y goedwig. Mae’r 5,500 hectar wedi eu rannu yn bedwar bloc. Mae yna 4 gwirfoddlowr hyfforddedig yn arwain grwpiau o wirfoddolwyr eraill i wirio’r camerau bob 6 wythons. ... read the full story