Newyddion Diweddaraf

Diolch i’n gwirfoddolwyr – ni ellir gwneud hyn heboch chi!

Posted On: Thu 01 Feb 2018 Posted In: Newyddion Posted By:

Diolch i’n gwirfoddolwyr – ni ellir gwneud hyn heboch chi! Roedd Hydref 2017 yn ben-blwydd cyntaf  prosiect Wiwerod Coch Unedig (WCU),  sy’n cael ei reoli gan Ymddiriedolaeth Gwiwerod Coch Cymru (YGCC)  yng Ngogledd Cymru (Gwynedd, Ynys Môn a Choedwig Clocaenog). Yn yr un cyfnod, roedd hi’n 6 mis cyn diwedd prosiect ‘Green Shoots’ gydag ymddiriedolaeth Saethu a Chadwraeth Prydain (BASC). Cynhaliwyd rheolaeth wiwerod llwyd gan wirfoddolwyr prosiect ‘Green Shoots’ felly mae YWCC wedi gweithio gyda BASC i rannu adnoddau, syniadau ac i sicrhau bod yr ardaloedd ble mae’r... read the full story