Newyddion Diweddaraf

Ynys Môn Arwydd Ffordd

Posted On: Fri 19 Jan 2018 Posted In: Newyddion Posted By:

Adnabyddir Ynys Môn yn fyd enwog fel hafan i’r wiwer goch a daw nifer o ymwelwyr o bellafoedd i gael cip olwg o’r cochion sionc yma. Bu Ynys Môn yn gadernle i’r wiwer goch ers cael gwared o’r wiwer lwyd oddiyma. Dros y 21 mlynedd olaf mae poblogaeth y wiwer goch wedi mynd o gryfder i gryfder, o’r nifer lleiaf a fu erioed sef 40 o unigolion i uchafswm o bron i 800 heddiw. Mae wiwerod coch yn weddol ddiogel ar Ynys Môn, beth bynnag fel mae’r poblogaeth yn cynyddu a’u cynefin yn lleihau, mae mwy a mwy o’r cochion yn cael eu lladd gan gerbydau ar y ffyrdd. Un o’r... read the full story

Gwahoddiad Clocaenog Coedwig: 19 Chwefror 2018

Posted On: Fri 19 Jan 2018 Posted In: Newyddion Posted By:

read the full story